Bestyrelsen i Holmegaardhallen

Jens Frederiksen


Formand

Michael Vangsgaard

Næstformand

Sekretær

Kasserer

bestyrelsesmedlem

Ib Marthin


Bestyrelsesmedlem

Annette Marthin

Bestyrelsesmedlem

Gert Hesselberg

Bestyrelsesmedlem

Niels Erik L. Larsen


Suppleant

Jesper Kristiansen


Suppleant

Helle Maple


Udpeget

Marc Hvenegaard


Udpeget