velkommen til holmegaardhallen

Fra i dag 1. juni 2023 begynder en ny hverdag i Holmegaardhallen.

Dan Rye Nielsen tiltræder som ny halinspektør og han vil fremover være personen, der tager sig af den daglige forretning.

Halinspektør John Andersen (efter 10 år) og hal-assistent Gert Hesselberg (efter 3,8 år) har ønsket at gå på et velfortjent otium, men vil fortsat være at finde i Holmegaardhallen, for at hjælpe Dan godt i gang med opgaven, som han vil få fuldt overdraget ultimo juli.

Der vil blive afholdt reception både for Gert og John som afgået personale og for Dan som tilgået personale den

 

11. august 2023 fra kl. 14 til 17 i Holmegaardhallens selskabslokaler.

Med venlig hilsen

Holmegaard Hallens bestyrelse 

board1
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 20. juni2023 kl. 18:00
google-calendar_logo
Aktiviteter i hallen
uge1
Se hallens ugeplan
NKLOGO
Næstved Kommune

OM HOLMEGAARDHALLEN

Hallen er opført i 1974 som en traditionel 20 x 40 hal. Hallen fremstår særdeles velholdt – og har i 2015 bl.a. fået renoveret gulvet, så det fremstår som nyt.

Hallen rummer udover selve sportsarealet også et hyggeligt cafeteria og tilhørende selskabs- og konferencelokaler. Vi råder over AV- og IT udstyr, der kan lånes af lejere af hallen eller selskabslokalerne. Kontakt eventuelt vores halinspektør for konkrete forespørgsler herom.

Holmegaard hallen benytter sig af infoskærme og tilbyder gratis trådløst internet til hallens gæster og brugere.

Hallens bestyrelse har i samarbejde med DGI fået lavet en bruger- og behovsundersøgelse. Denne viser med al tydelighed, at der er et stort behov for en udvidelse af faciliteterne i Holmegaard hallen.

Vi har en vision om at være samlingsstedet i Holmegaard. Af økonomiske årsager arbejder vi på at udvide hallen i etaper.

CAFETERIA & SELSKABSLOKALER

Fra 1. juli 2020 vil hallens cafeteria være åben for hallens brugere og kunder. Der vil forefindes automater m.v. til køb af kolde og varme drikke.

Hallens selskabslokaler udlejes – kontakt hallens personale – med adgang til køkkenfaciliteter, service samt borde & stole – vi har plads til op til 120 siddende gæster i vores fleksible lokaler.

Lej lokalerne til foredrag, generalforsamlinger, fest, fødselsdage, bryllupper m.v. og få en festlig dag i Holmegaardhallen.

Såfremt I ønsker at holde festen hjemme, kan I leje borde, stole i hallen. Kontakt personalet for priser mv..

Leje af lokaler:

Vi har i vores rummelige selskabslokaler mulighed for selskaber på op til 120 deltagere. 

Læs mere om lejebetingelser herse lejepriser her

Kontakt hallens personale for yderligere information ved leje af enten lokaler eller borde/stole.

hallens personale