Velkommen til Holmegaardhallen

Glasværksvej 1, DK 4684 Holmegaard

Næste møde: Mandag den 29. april 2019 kl. 18.00

Se kalender for hallen

Hallens ugeplan

OM HALLEN

Hallen er opført i 1974 som en traditionel 20 x 40 hal. Hallen fremstår særdeles velholdt – og har i 2015 bl.a. fået renoveret gulvet, så det fremstår som nyt.

Hallen rummer udover selve sportsarealet også et hyggeligt cafeteria og tilhørende selskabs- og konferencelokaler. Vi råder over AV- og IT udstyr, der kan lånes af lejere af hallen eller selskabslokalerne. Kontakt eventuelt vores halinspektør for konkrete forespørgsler herom.

Holmegaard hallen benytter sig af infoskærme og tilbyder gratis trådløst internet til hallens gæster og brugere.

Hallens bestyrelse har i 2013/2014 i samarbejde med DGI fået lavet en bruger- og behovsundersøgelse. Denne viser med al tydelighed, at der er et stort behov for en udvidelse af faciliteterne i Holmegaard hallen.

Vi har en vision om at være samlingsstedet i Holmegaard. Af økonimiske årsager arbejder vi på at udvide hallen i etaper.

Cafe Holmeren

I hallen finder I vores dejlige og flotte cafeteria. Cafeteriet har TV skærme, så man i det hyggelige lokale kan følge med i sportsbegivenheder m.v.. I tilknytning til cafeteriet findes selskabs- samt konferencelokaler med fleksible vægge. Selskabslokalerne kan rumme op til 120 gæster på én gang.  Her er mulighed for gratis anvendelse af forskellige former for AV udstyr, TV m.v.. Lokalerne kan anvendes til mange forskellige formål – f.eks.: Barnedåb, konfirmation, fødselsdag, begravelser, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, informationsmøder m.v.. Kontakt vores forpagtere på telefon: 4248 7771 – eller på mail: kontakt@cafe-holmeren.dk

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!