Hallens bestyrelse har i 2013/2014 i samarbejde med DGI fået lavet en bruger- og behovsundersøgelse.

Denne viser med al tydelighed, at der er et stort behov for en udvidelse af faciliteterne i Holmegaard hallen.

Vi har en vision om at være samlingsstedet i Holmegaard for sportslige og andre aktiviteter – og derfor arbejder vi på, at vi har faciliteterne til at være et sådan samlingssted.

Af flere årsager vil planerne muligvis blive udformet således, at udbygningen søges gennemført i etaper.